Laboratorium

< wszystkie kategorie

HISTOPATOLOGIA

Cytologia ginekologiczna
cytolog - Materiał cytologiczny z szyjki macicy
Czas oczekiwania na wynik: 5 [dni robocze]
CENA:
33,00PLN
Cytologia nieginekologiczna
cytol-n - Materiał cytologiczny: plwocina, mocz, płyny z jam ciała
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
100,00PLN
Cytologia płynna na podłożu SurePath
cyt-pln - Materiał cytologiczny z szyjki macicy
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
100,00PLN
Cytologia płynna na podłożu SurePath
cyt-p-n - Materiał cytologiczny: plwocina, mocz, płyny z jam ciała
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
200,00PLN
Barwienie cytologii ginekologicznej
cyt-bar - 1 szkiełko
Czas oczekiwania na wynik: 5 [dni robocze]
CENA:
45,00PLN
Cytologia biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
cyt-bac - Materiał cytologiczny z biopsji aspiracyjnej
Czas oczekiwania na wynik: 5 [dni robocze]
CENA:
110,00PLN
Cytologia płynna i Badanie immunohistochemiczne P16/KI67 (podłoże Sure Path)
cyt-cin - Materiał cytologiczny z szyjki macicy
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
390,00PLN
Badanie immunohistochemiczne P16/KI67 (podłoże Sure Path)
h-cinte - Materiał cytologiczny z szyjki macicy
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
390,00PLN