Laboratorium

< Diagnostyka Ogólna

TOKSYKOLOGIA - LEKI

Albendazol (Zentel)
albend - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
270,00PLN
10-OH-Karbazepina, ilościowo
ohkarba - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
120,00PLN
9-OH-Rysperydon, ilościowo
ohrysp - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 3 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Acebutolol - badanie jakościowe w moczu
acebu-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
150,00PLN
Alkaloidy tropanowe - badanie jakościowe w moczu
alktr-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
150,00PLN
Alprazolam, ilościowo
alpraz - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Amiodaron (T03), ilościowo
amiodar - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
150,00PLN
Amisulpryd, ilościowo
amisulp - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Amitryptylina, ilościowo
amitryp - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Arypiprazol, ilościowo
arypip - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Atomoksetyna, ilościowo
atomoks - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Baklofen
baklof - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 5 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Barbiturany w moczu (P13), jakościowo
barb-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
60,00PLN
BADANIE WYCOFANE
barb - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
1,00PLN
Benzodiazepiny w moczu (P79), jakościowo
benz-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
60,00PLN
Benzodiazepiny w surowicy, ilościowo
benz - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
60,00PLN
Bromazepam, ilościowo
bromaz - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Chlodiazepoksyd, ilościowo
chdiaz - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Chlorprotexen - badanie jakościowe w moczu
chlor-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
120,00PLN
Chlorprotiksen, ilościowo
chlorp - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Citalopram, ilościowo
cital - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Cyklosporyna (T11), ilościowo
cyklosp - Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 4 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Cyklosporyna A met. LC-MS/MS, ilościowo
cyklcms - Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Debutylodronedaron, ilościowo
dbdrone - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Deetyloamiodaron, ilościowo
deamiod - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Demetylofluoksetyna, ilościowo
dmfluok - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Demoksepam, ilościowo
demoks - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Dezypramina, ilościowo
dezypra - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Diazepam, ilościowo
diazep - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Digoksyna (T17), ilościowo
digoks - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
75,00PLN
Doksepina, ilościowo
doksep - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Dronedaron
droned - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Duloksetyna, ilościowo
duloks - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Epoksyd karbamazepiny, ilościowo
ekarbam - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Estazolam, ilościowo
estazol - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Etosuksymid, ilościowo
etosuks - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Ewerolimus, ilościowo
ewerol - Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
300,00PLN
Felbamat
felbam - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Fenazepam, ilościowo
fenaze - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Fencyklidyna, jakościowo
pcp - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Fenobarbital (T25)
phnb - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
150,00PLN
Fenobarbital met. HPLC, ilościowo
fenobar - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
200,00PLN
Fenotiazyny (P81)
fenotia - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 12 [dni robocze]
CENA:
88,00PLN
Fenytoina (T27), ilościowo
fenyto - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
60,00PLN
Fenytoina met. HPLC, ilościowo
fenyhp - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
200,00PLN
Flunitrazepam, ilościowo
flunit - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Fluoksetyna, ilościowo
fluoks - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Fluoksetyna - badanie jakościowe w moczu
fluok-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Flurazepam, ilościowo
fluraz - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Fluwoksamina, ilościowo
fluwok - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Gabapentyna, ilościowo
gabapen - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Gentamycyna (T30), ilościowo
gent - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Haloperidol, ilościowo
halop - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Haloperidol - badanie jakościowe w moczu
halop-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Hemineuryna - badanie jakościowe w moczu
hemin-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Hydroksyzyna - badanie jakościowe w moczu
hydrk-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Ibuprofen - badanie jakościowe w moczu
ibupr-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
200,00PLN
Imipramina, ilościowo
imipram - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Imipramina - badanie jakościowe w moczu
imipr-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
90,00PLN
Karbamazepina (T33), ilościowo
karbam - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
75,00PLN
Karbamazepina met. HPLC, ilościowo
karbhp - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
200,00PLN
Karbamazepina w moczu
karb-mo - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 5 [dni robocze]
CENA:
100,00PLN
Klobazam, ilościowo
klobaz - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Klomipramina, ilościowo
klomip - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Klomipramina w moczu (T35)
klomi-t - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Klonazepam, ilościowo
klonaz - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Klozapina, ilościowo
klozap - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Kwas mykofenolowy, ilościowo
kwmykof - Krew żylna, surowica, osocze EDTA, parametr niestabilny, sugerowany kontakt z cs
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
330,00PLN
Kwas ritalinowy, ilościowo
kwrital - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Kwas walproinowy (T59), ilościowo
walpro - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
100,00PLN
Kwetiapina, ilościowo
kwetiap - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Lakozamid, ilościowo
lakozam - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
250,00PLN
Lamitrin, ilościowo
lamitri - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Lamotrygina, ilościowo
lamotry - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
200,00PLN
Lewetyracetam, ilościowo
lewetyr - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
200,00PLN
Lewomepromazyna, ilościowo
lewome - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Lidokaina - badanie jakościowe w moczu
lidok-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 3 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Lorazepam, ilościowo
lorazep - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Lormetazepam, ilościowo
lormeta - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Maprotylina, ilościowo
maprot - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Medazepam, ilościowo
medazep - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Methadon (P57), jakościowo
metha - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Metylofenidat, ilościowo
mfenid - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Metotrexat, ilościowo
mtx - Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Mianseryna, ilościowo
mianser - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
200,00PLN
Mianseryna - badanie jakościowe w moczu
mians-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Midazolam, ilościowo
midazol - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
200,00PLN
Mirtazapina, ilościowo
mirtaz - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 3 [dni robocze]
CENA:
200,00PLN
Monitorowanie stężenia leku Adalimumab, ilościowo
adalimo - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
400,00PLN
N-demetylocitalopram, ilościowo
dmcital - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
N-Demetyloolanzapina, ilościowo
dmolanz - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
N-demetylosertralina, ilościowo
dmsertr - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Nitrazepam, ilościowo
nitraz - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Nordiazepam, ilościowo
nordiaz - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Nordoksepina, ilościowo
nordok - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Noremetasuksymid, ilościowo
normeta - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Norklobazam, ilościowo
norklob - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Norklomipramina, ilościowo
norklom - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Norklozapina, ilościowo
norkloz - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Nortryptylina, ilościowo
nortryp - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Nortryptylina (metabolit amitryptyliny) (T47)
nortr - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
130,00PLN
O-demetylowenlafaksyna, ilościowo
dmwenla - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Oksazepam, ilościowo
oksazep - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Olanzapina, ilościowo
olanzap - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Oskarbazepina, ilościowo
okskarb - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
200,00PLN
Paracetamol w surowicy (P75), ilościowo
paracet - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Paroksetyna, ilościowo
paroks - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Perazyna, ilościowo
perazyn - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Pipamperon, ilościowo
pipamp - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Pramolan (opipramol), ilościowo
pramo-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Prazepam, ilościowo
prazep - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Pregabalina, ilościowo
pregaba - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Prometazyna, ilościowo
prometa - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Propafenon, ilościowo
propa - Krew żylna, surowica, czynnik niestabilny - sugerowany kontakt z cs
Czas oczekiwania na wynik: 8 [dni robocze]
CENA:
280,00PLN
Prymidon, ilościowo
prymid - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Pyralgina (metamizol)
pyral-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Rapamycyna, ilościowo
rapamyc - Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 6 [dni robocze]
CENA:
250,00PLN
Rapamycyna met. LC-MS/MS, ilościowo
raplcms - Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
250,00PLN
Reboksetyna, ilościowo
reboks - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Rufinamid, ilościowo
rufinam - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
280,00PLN
Rybawiryna, ilościowo
rybawi - Krew żylna, osocze (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
490,00PLN
Rysperydon, ilościowo
rysper - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Profil aminokwasów
aminokw - Krew żylna, surowica , mocz, osocze EDTA
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Profil kwasów organicznych metodą GC/MS, ilościowo
kworga - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
280,00PLN
Salicylany w moczu (P91), ilościowo
salic-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
160,00PLN
Salicylany w surowicy (P91), ilościowo
salic - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
160,00PLN
Seroxat (paroksetyna), ilościowo
serox-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 5 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Sertralina, ilościowo
sertral - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Sertralina - badanie jakościowe w moczu
sertr-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Sinequan (doksepina), ilościowo
sineq-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 5 [dni robocze]
CENA:
150,00PLN
Stężenie 6-Tioguaniny w krwinkach czerwonych, ilościowo
6tiog - Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 5 [dni robocze]
CENA:
350,00PLN
Styrypentol, ilościowo
styryp - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
220,00PLN
Sulfonamidy - badanie jakościowe w moczu
sulfo-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
90,00PLN
Sulpiryd - badanie jakościowe w moczu
sulpi-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Sultiam, ilościowo
sultiam - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Tacrolimus met. LC-MS/MS, ilościowo
taclcms - Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
250,00PLN
Tacrolimus (prograf) (T56), ilościowo
tacrol - Krew żylna pełna (EDTA)
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Temazepam, ilościowo
temazep - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Teofilina (T55), ilościowo
theo - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Tetracyklina - stężenie leku w surowicy, ilościowo
tetra - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
280,00PLN
Tetrazepam, ilościowo
tetraz - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Tiagabina, ilościowo
tiagab - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Tianeptyna, ilościowo
tiane-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Topiramat (Topamax), ilościowo
topama - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
350,00PLN
Tramadol, ilościowo
trama-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Trazodon, ilościowo
trazod - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Triazolam, ilościowo
triazol - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Trimipramina, ilościowo
trimip - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Trójcykliczne antydepresanty TCA (R05)
tca - Krew żylna, surowica, mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
200,00PLN
Wankomycyna (T61), ilościowo
vanco - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
CENA:
50,00PLN
Wenlafaksyna, ilościowo
wenlaf - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Wigabatryna, ilościowo
wigabat - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Zaleplon, ilościowo
zaleplo - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Zolpidem, ilościowo
zolpide - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Zolpidem (stilnox) - badanie jakościowe w moczu
zolpi-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Zopiklon, ilościowo
zopiklo - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN
Zopiklon - badanie jakościowe w moczu
zopik-m - Mocz
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
CENA:
180,00PLN
Zyprazydon, ilościowo
zypraz - Krew żylna, surowica
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
CENA:
240,00PLN