< TOKSYKOLOGIA - LEKI

Stężenie 6-Tioguaniny w krwinkach czerwonych, ilościowo

6TIOG

Cena: 402,50PLN
Czas oczekiwania na wynik: 5 [dni robocze]
Materiał: Krew żylna pełna (EDTA)

Kiedy i w jakim celu
Oznaczenie 6-tioguaniny w krwinkach pozwala na dopasowanie dawki indywidualnego zapotrzebowania (AZA - Azatioprynę i 6MP - 6-merkaptopurynę) u poszczególnych pacjentów oraz na utrzymanie terapeutycznego działania leku jaki dana przyjmuje - czyli AZA lub 6MP. Odpowiada za efekty terapeutyczne.

Monitorowanie poziomu tego metabolitu zapewnia bezpieczeństwo leczenia przy jednoczesnym podawaniu innych leków wpływających na metabolizm AZA lub 6MP.

Wskazaniem jest lczenie farmakologiczne (AZA, 6-MP) nieswoistych chorób zapalnych jelit, w tym choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Indywidualna optymalizacja dawki:

pierwszy pomiar po 3-4 tygodniach od rozpoczęcia leczenia
następne co 2-4 tygodnie w przypadku zmiany dawki i/lub sposobu leczenia
 
Przygotowanie do badań
 

Zaleca się pobierać materiał rano, na czczo, po całonocnym wypoczynku.
6-tioguanina we krwi, metodą HPLC.