< TOKSYKOLOGIA - LEKI

Amiodaron (T03), ilościowo

AMIODAR

Cena: 172,50PLN
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
Materiał: Krew żylna, surowica

Oznaczenie stężenia amiodaronu w krwi żylnej. Badanie wykonuje się w monitorowanym leczeniu amiodaronem.