< TOKSYKOLOGIA - LEKI

Cyklosporyna (T11), ilościowo

CYKLOSP

Cena: 240,00PLN
Czas oczekiwania na wynik: 4 [dni robocze]
Materiał: Krew żylna pełna (EDTA)

Badanie wykonywane w celu wykrycia leku w organizmie badanego, przy podejrzeniu nieprawidłowego stosowania, uzależnienia lub przedawkowania.