< HISTOPATOLOGIA

Cytologia nieginekologiczna

CYTOL-N

Cena: 100,00PLN
Czas oczekiwania na wynik: 10 [dni robocze]
Materiał: Materiał cytologiczny: plwocina, mocz, płyny z jam ciała

Kiedy i w jakim celu
Cytologia moczu jest wykonywana w celu wykrycia zmian nowotworowych w nabłonku dróg moczowych. Cytologiczne badanie moczu jest też szczególnie przydatne w obserwacji po leczeniu onkologicznym, w celu wykrycia wznowy

Mocz do badania powinien pochodzić z drugiej mikcji w ciągu dnia, by komórki nie były narażone na długą nocną ekspozycję na kwas moczowy. Pojemnik z moczem, oraz ze skierowaniem od lekarza prowadzącego przynosimy do wybranego punktu pobrań Alab

Charakterystyka badania
Badanie cytologiczne polega na ocenie mikroskopowej rozmazu przez nasz zespół doświadczonych specjalistów.