< TOKSYKOLOGIA - LEKI

Klomipramina, ilościowo

KLOMIP

Cena: 207,00PLN
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
Materiał: Krew żylna, surowica

Badanie wykonywane w celu wykrycia leku w organizmie badanego, przy podejrzeniu nieprawidłowego stosowania, uzależnienia lub przedawkowania.