< TOKSYKOLOGIA - LEKI

Mirtazapina, ilościowo

MIRTAZ

Cena: 230,00PLN
Czas oczekiwania na wynik: 3 [dni robocze]
Materiał: Krew żylna, surowica

Badanie wykonywane w celu wykrycia leku w organizmie badanego, przy podejrzeniu nieprawidłowego stosowania, uzależnienia lub przedawkowania.