< MATERIAŁ POBRANY CHIRURGICZNIE / CEWNIKI

Posiew z wkłucia

P-WKL

Cena: 55,20PLN
Czas oczekiwania na wynik: 2-5 dni [dni robocze]
Materiał: cewnik naczyniowy (centralny)

Ogólne zasady pobierania krwi na posiew:

1. Krew należy pobierać ze świeżego wkłucia do naczynia krwionośnego.

2. Nie należy pobierać krwi na posiew z założonego wcześniej cewnika naczyniowego, chyba że podejrzewamy zakażenie odcewnikowe (patrz instrukcja: Zasady pobierania materiału w zakażeniach odcewnikowych).

3. Jeżeli jest to możliwe krew należy pobrać w momencie narastania gorączki (około 30 minut przed szczytem).

4. Jeżeli zakażenie ma przebieg ostry z wysoką gorączką wskazane jest pobranie 2 próbek krwi z dwóch odrębnych wkłuć bezpośrednio po sobie.

5. Jeżeli zachodzi podejrzenie endocarditis należy pobrać min. 2-3 próbki krwi w ciągu doby.

6. W przypadku gorączki o nieznanej etiologii wskazane jest pobranie dwóch posiewów krwi w odstępach około godziny, a w razie potrzeby badanie powtórzyć po 24 h i 48 h.

7. Jeżeli zachodzi konieczność wykonania posiewu krwi w trakcie prowadzonej antybiotykoterapii krew należy pobrać przed podaniem kolejnej dawki leku.