< HEMATOLOGIA

Płytki krwi - liczba (ICD - C65) (C66)

PLYTKI

Cena: 18,00PLN
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
Materiał: Krew żylna pełna (EDTA)

Kiedy i w jakim celu
Badanie wykonuje się w celu oceny zmian liczby krwinek płytkowych w ramach rutynowych badań kontrolnych oraz wykorzystywane jest do wykrywania, rozpoznawania i monitorowania zaburzeń i chorób, które mają wpływ na liczbę płytek krwi, w tym zaburzeń krzepnięcia i chorób szpiku kostnego.Badanie wykonuje się u osób z epizodami krwawień z nieznanych przyczyn lub przedłużających się lub też innych objawów wskazujących na możliwość zaburzeń dotyczących płytek krwi.
Charakterystyka badania
Płytki krwi to maleńkie fragmenty cytoplazmy bardzo dużych komórek nazywanych megakariocytami. Płytki krwi powstają z megakariocytów w szpiku kostnym oraz w niewielkiej liczbie w płucach i są uwalniane do krwi krążącej. Są niezbędne do prawidłowego krzepnięcia krwi.