< TOKSYKOLOGIA - LEKI

Prymidon, ilościowo

PRYMID

Cena: 180,00PLN
Czas oczekiwania na wynik: 2 [dni robocze]
Materiał: Krew żylna, surowica

Badanie wykonywane w celu wykrycia leku w organizmie badanego, przy podejrzeniu nieprawidłowego stosowania, uzależnienia lub przedawkowania.