< HEMATOLOGIA

Mikroskopowa ocena rozmazu krwi (C32)

ROZMAZ

Cena: 14,95PLN
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
Materiał: Krew żylna pełna (EDTA)

Charakterystyka badania
Badanie służy do oceny składu procentowego populacji leukocytów oraz oceny zmian morfologii erytrocytów, granulocytów i limfocytów z zastosowaniem mikroskopii świetlnej.