< TOKSYKOLOGIA - LEKI

Salicylany w surowicy (P91), ilościowo

SALIC

Cena: 160,00PLN
Czas oczekiwania na wynik: 1 [dni robocze]
Materiał: Krew żylna, surowica

Badanie pozwalające na wykrywanie obecności salicylanów w organizmie oraz weryfikację stężenia terapeutycznego i toksycznego.