Nowy specjalista - psycholog mgr Anna Nowicka

20.09.2019 14:16
Nowy specjalista - psycholog mgr Anna Nowicka

Psycholog Dziecięcy

Pragniemy przedstawić nowego specjalistę który dołączył do zespołu KidsClinic.

Psycholog mgr Anna Nowicka

Ukończyłam 5-cio letnie jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością: psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej – we Wrocławiu. Poza tym ukończyłam 5-cio letniego całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty systemowo-psychodynamicznego (psychoterapia zintegrowana) w Krakowie.

Kursy i szkolenia związane z pracą z dziećmi i młodzieżą m.in.:
- Trening Umiejętności Prospołecznych
- Prowadzenie treningu kontroli złości dla dzieci i młodzieży
- Integratywnego Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
- Świadectwo uzyskania przygotowania pedagogicznego

Pracuję zarówno w kontakcie indywidualnym z dziećmi i młodzieżą jak i z całymi rodzinami w takich obszarach jak:
- agresja,
- zaburzenia zachowania,
- trudności emocjonalne,
- zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
- doświadczanie kryzysów oraz zaburzenia adaptacyjne,
- wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości,
- prowadzę terapię dzieci i młodzieży, pracuję systemowo z całą rodziną oraz wspieram i rozwijam kompetencje rodzicielskie oraz systemu wychowawczego.

 Zapraszamy do rejestracji KidsClinic