Nowy specjalista - psycholog mgr Justyna Maik-Dembnicka

23.10.2019 13:13
Nowy specjalista - psycholog mgr Justyna Maik-Dembnicka

Psycholog dla osób dorosłych

Pragniemy przedstawić nowego specjalistę który dołączył do zespołu KidsClinic.

Psycholog mgr Justyna Maik-Dembnicka

Ukończyłam studia Psychologiczne ze sepcjalnością kliniczną UAM Poznań, 4-letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ-SWPS, Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii UAM Poznań, oraz Szkolenie dla terapeutów pracujących z DDA IPZ PTP. Zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych. Psychoterapią problemów osobistych oraz zaburzeń (min. depresja, lęki, problemy emocjonalne), diagnozą oraz poradnictwem psychologicznym a także wspomaganiem rozwoju osobistego. Mam wieloletnią praktykę w pracy psychoterapeutycznej z pacjentami w Poradni Zdrowia Psychicznego, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym oraz Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic. Obecnie kończę specjalizację z zakresu Psychologii Klinicznej Szczególne miejsce w mojej pracy zajmuje obszar psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych a także problemy w relacjach z innymi.

Pracuję zarówno w kontakcie indywidualnym jak i z całymi rodzinami w takich obszarach jak:

- diagnoza psychologiczna oraz ocena funkcji poznawczych (również w celach orzeczniczych)
- psychoterapia osób dorosłych:
• stany depresyjne i lękowe
• trudności emocjonalne
• trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi
• kryzysy życiowe (rodzinne małżeńskie, żałoba, strata itp.)
• urazowe doświadczenia z przeszłości
• niskie poczucie własnej wartości
• zaburzenia procesów poznawczych

- porady psychologiczne
- rozwój osobisty

Zapraszamy do rejestracji.