Psycholog Dzieci Niepełnosprawnych

27.07.2020 20:18
Psycholog Dzieci Niepełnosprawnych

PSYCHOLOG DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wsparcie psychologiczne dzieci dotkniętych ograniczoną sprawnością i ich rodzin to szczególnego rodzaju podejście do pomagania ludziom. Wymaga ono m.in. wyzbycia się współczucia na rzecz mobilizacji do działania osób objętych pomocą, a także szczególnej wrażliwości i zrozumienia emocji niepełnosprawnego dziecka i jego najbliższych.

Pomoc psychologiczna może odgrywać kluczową rolę w następujących sytuacjach:

- na początku zaistnienia niepełnosprawności (w przypadku niepełnosprawności nabytej) w celu radzenia sobie z doświadczonym szokiem bądź traumą,
- przy przechodzeniu przez kolejne etapy, szczególnie okres żalu, stanów depresyjnych,
- przy akceptacji trudnych emocji,
- przy próbach nazywania własnych potrzeb,
- równolegle z działaniami rehabilitacyjnymi, by wzmocnić motywację i doprowadzić organizm do możliwie jak największej sprawności,
- przy wsparciu najbliższej rodziny dziecka niepełnosprawnego.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w naszej przychodni przyjmuje doskonały specjalista - mgr Marta Mielcarek – Przybył, która jest nie tylko psychologiem, ale także oligofrenopedagogiem i nauczycielem, specjalizującym się w psychoterapii dzieci niepełnosprawnych. Oto niektóre z kursów i szkoleń, która ma w swoim "portfolio":

- III- stopniowe szkolenie MAKATON ułatwiające komunikację dzieciom niemówiącym,
- III - stopniowe szkolenie PECS (Picture Exchange Communication System),
- Szkolenie „ Trudne zachowanie – pozytywne podejście”,
- Diagnoza Funkcjonalna,
- Diagnoza i terapia dysleksji,
- Problematyka seksualności osób niepełnosprawnych,
- Szkolenie z zakresu zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym wśród uczniów szkól podstawowych i ponadpodstawowych.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej

Tel. 510 935 395