TESTY ANTYGENOWE

24.11.2020 10:24
TESTY ANTYGENOWE

TESTY ANTYGENOWE

Czym jest test antygenowy Covid-19

Test antygenowy przeprowadzany jest w celu rozpoznania u pacjentów zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Czym różni się od testu PCR? Test antygenowy wykrywa typowe dla wirusa białka (będące jego „opakowaniem”), do powstania których dochodzi w trakcie jego replikacji. Dla odmiany, test PCR wykrywa bytność materiału genetycznego wirusa w organizmie osoby zarażonej SARS-CoV-2.

Kiedy wykonać test antygenowy

Szybkie testy antygenowe mają zastosowanie w celach diagnostycznych u pacjentów z objawami infekcji wirusowej, w ostrej fazie zakażenia SARS-CoV-2. Wynik takiego testu otrzymujemy stosunkowo szybko-20minut, wynik dodatni jest z dużym prawdopodobieństwem dodatni, niestety istnieje też ryzyko, że wynik ujemny będzie fałszywie ujemny. Najlepiej wykonać w momencie wystąpienia objawów lub między 7 a 14 dniem od zakażenia. Dodatni wynik szybkiego testu, zgodnie rekomendacjami wymaga potwierdzenia badaniem RT-PCR

Czułość i swoistość

Czułość i swoistość (testu diagnostycznego) – wartości opisujące zdolność testu do wykrycia badanej cechy (czułość) lub wykrycia jej braku (swoistość). Pojęcia czułości i swoistości stosuje się głównie w badaniach naukowych oraz diagnostyce medycznej.

Czułość testu to stosunek wyników prawdziwie dodatnich do sumy prawdziwie dodatnich i fałszywie ujemnych. Czułość 100% w przypadku testu medycznego oznaczałaby, że wszystkie osoby chore lub ogólnie z konkretnymi poszukiwanymi zaburzeniami zostaną rozpoznane. Pojęcie interpretuje się jako zdolność testu do prawidłowego rozpoznania choroby tam, gdzie ona występuje.

Swoistość testu to stosunek wyników prawdziwie ujemnych do sumy prawdziwie ujemnych i fałszywie dodatnich. Swoistość 100% oznaczałaby, że wszyscy ludzie zdrowi w wykonanym teście diagnostycznym zostaną oznaczeni jako zdrowi. Test o wysokiej swoistości cechuje niski błąd pierwszego rodzaju.

Zarówno czułość jak i swoistość testu są ważnymi wskaźnikami dokładności testu i osobno nie dają pełnego obrazu; tylko wspólnie dają one pojęcie o stopniu zaufania, jakim można darzyć dany test.

 

Jakie testy wykonujemy w przychodni KidsClinic

- TESTY ANTYGENOWE wynik w 20min (wymazy z nosogardła namiot drive thru&go ul Łódzka 19, Kalisz)

ARTRON (kraj pochodzenia - Kanda) 

     Czułość – 97,3%

     Swoistość – 100%

Cena 210zł

Lituo ( kraj pochodzenia- Chiny)

     Czułość 92,3%

     Swoistość 100%

Cena 135zł

Po wykonanym badaniu pacjent otrzymuje zaświadczenie o wykonaniu badania oraz wyniku, w dokumencie zaznaczona jest czułość i swoistość testu, oraz podpis osoby uprawnionej do przeprowadzenia testu.

POZYTYWNE WYNIKI TESTOW ANTYGENOWYCH NIE SA ZGŁASZANE DO INSPEKTORIATU SANITARNEGO. OSOBA BADANA POWINNA BYC ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE I SAMA ZGŁOSIĆ WYNIK.

 

- WYMAZ PCR-RT (wymazy z nosogardła namiot drive thru&go ul Łódzka 19, Kalisz)

       Wynik między 24-72h Wynik dostępny online w jezyku polskim lub angielskim

cena 450zł

       

- Testy na przeciwciał IgG i IgM met Elisa z krwi ( punkt pobrań KidsClinic ul Asnyka 25, Kalisz)

       Wynik dostępny online – czas oczekiwania 3-5 dni

 cena pakietu 280zł

 

Rejestracja na badania pod numerem telefonu  517414546