Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego – Metoda która pomoże w rozwiązaniu problemu już dostępna w KidsClinic!

19.07.2022 15:54
Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego – Metoda która pomoże w rozwiązaniu problemu już dostępna w KidsClinic!

Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego – Metoda która pomoże w rozwiązaniu problemu już dostępna w KidsClinic!

Ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowego w literaturze często opisywane są jako centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (ang. central auditory processing disorder) CAPD. Wg definicji American Speech-Language-Hearing Assiociation (ASHA) są to trudności w przetwarzaniu informacji słuchowej na poziomie ośrodkowego układu nerwowego, przy prawidłowej budowie i funkcji narządu słuchu. Procesy wyższych funkcji słuchowych są niezbędne w budowaniu takich umiejętności jak: lokalizacja źródła dźwięku, różnicowanie dźwięków, rozpoznawanie wzorców dźwiękowych, analiza i synteza czasowych aspektów sygnałów dźwiękowych. Choć brzmi to dość zawile, zaburzenia te dają objawy szczególnie widoczne u dzieci:

- problemy z zachowaniem

·       nadruchliwość

·       nadpobudliwość

·       niechęć do wykonywania poleceń

·       częste przeszkadzanie na lekcjach, i tym podobne

- trudności szkolne

·       trudności w nauce

·       dysleksja

·       trudności z zapamiętywaniem

·       trudności w nauce czytania i pisania

·       trudności w nauce języków obcych

·       trudności z koncentracją

·       trudności z utrzymaniem uwagi

·       zapominanie o pracy domowej

·       częste gubienie przedmiotów szkolnych

- trudności w rozwoju mowy

·       opóźniony rozwój mowy

·       zaburzona artykulacja

·       zaburzenia głosu

·       niepłynność

·       rozumienie mowy

·       przekręcanie słów blisko brzmiących

·       niechęć do mówienia

·       mówienie w nadmiarze

·       zaburzona melodyka mowy

- trudności psychologiczne

·       brak wiary we własne siły

·       obniżone poczucie wartości

·       brak pewności siebie

·       wycofanie

·       niechęć do podjęcia próby wykonania zadania

Naszym zadaniem jako dorosłych – nie tylko terapeutów, lekarzy, wychowawców, pedagogów ale i rodziców – jest wychwycenie tych objawów i podjęcie szczegółowej diagnozy w kierunku CAPD, a przypadku takiej potrzeby przeprowadzenie terapii.

Dzieci, które odbieramy jako niegrzeczne, krnąbrne, uparte, leniwe często borykają się z trudnościami, z którymi nie są w stanie same sobie poradzić. Codzienne funkcjonowanie osób z CAPD jest opatrzone wieloma problemami. Napominanie, bądź karanie ich za zachowanie niestety nie pomaga rozwiązać tych problemów, a w niektórych przypadkach może sprawy znacznie pogorszyć.

Powyższe trudności często nie wynikają ze złej woli dziecka, ale mają swoją przyczynę w zaburzeniach CAPD. Niedostateczny lub nieharmonijny rozwój wyższych funkcji słuchowych może powodować:

- trudności z rozumieniem poleceń złożonych

- trudności w koncentracji słuchowej

- trudności ze słyszeniem mowy w hałasie

- trudności z wyodrębnianiem słów z otaczającego szumu

- nadwrażliwość na dźwięki

 

PLATFORMA ZMYSŁÓW czyli jak odbywa się diagnoza CAPD?

Kwalifikację do badania CAPD wydaje lekarz laryngolog, który wyklucza zmiany chorobowe narządu słuchu.

Do szczegółowej diagnozy CAPD wykorzystujemy moduł diagnostyczny -  Platformę Zmysłów, opracowaną przez prof. Piotra H. Skarżyńskiego w Światowym Centrum Słuchu  i Mowy w Kajetanach.

·       Badania słuchowe:

Pierwszym badaniem wykluczającym jest badanie słuchu metodą audiometrii tonalnej. Jeśli wynik jest pozytywny przechodzimy do diagnozy wyższych funkcji słuchowych:

- DDT – test rozdzielnousznego słyszenia

- FPT – test różnicowania sekwencji tonów różniących się częstotliwością

- DPT – test różnicowania sekwencji tonów różniących się czasem trwania dźwięku

·       Badania mowy:

- rozumienie mowy w szumie

- słuch fonematyczny

- nazywanie

- wyodrębnianie słów z tła

·       Badanie lateralizacji

·       Wywiad psychologiczny – jest to niezwykle ważny element diagnozy. Wywiad sporządzają rodzice dziecka. Jego rzetelność ma decydujące znaczenie dla przygotowania psychologicznego aspektu terapii.

 

Po zebraniu i opracowaniu wszystkich danych przygotowywana jest indywidualna terapia słuchowa przeprowadzana na Stymulatorze Polimodalnej Percepcji Sensorycznej – SPPS.

 O metodzie

Do terapii wykorzystywane jest innowacyjne urządzenie SPPS – Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej. SPPS został opracowany w Centrum Słuchu i Mowy , ośrodku działającym od 2004r.  w Kajetanach pod Warszawą. CSiM oprócz diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu, mowy, głosu i równowagi zajmuje się również projektami badawczo-rozwojowymi, które pozwoliły wprowadzić takie nowoczesne rozwiązania jak: Platforma Zmysłów i Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej. Autorami SPPS są prof. Piotr H. Skarżyński, prof. Zdzisław Kurkowski i dr Łukasz Bruski. Urządzenie zostało nagrodzone licznymi nagrodami w kraju i za granicą m.in. złotym medalem w kategorii wynalazków na Światowych  Targach Japan Desing, Idea&Invention Expo-2018 w Tokio.

SPPS jest przeznaczony dla osób z zaburzeniami komunikacji językowej, u podłoża których leżą ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowego. Spośród innych terapii słuchowych metodę prof. Skarżyńskiego wyróżnia zintegrowanie stymulacji słuchowej z treningiem psychologicznym, co zwiększa efektywność działania.

Co to jest Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej ?

Urządzenie SPPS składa się ze słuchawek na przewodnictwo powietrzne i kostne z wbudowanym mikrofonem, przystawki modulującej dźwięki wykorzystywane w terapii i iPada.

Po wprowadzeniu danych diagnostycznych uzyskanych z badań na Platformie Zmysłów, wywiadu, obserwacji, badania lateralizacji oprogramowanie dobiera odpowiedni dla każdego pacjenta, spersonalizowany algorytm terapii.

W urządzeniu wykorzystano najnowsze rozwiązania w zakresie przetwarzania dźwięku, takie jak: filtracja, bramkowanie, modyfikacja natężenia dźwięku w wybranych pasmach częstotliwości.

Pacjent słucha przez słuchawki specjalnie dla niego przefiltrowanego materiału dźwiękowego, który ma działanie terapeutyczne.

Dla kogo terapia SPPS?

Terapia SPPS jest przeznaczona dla pacjentów ze zdiagnozowanymi centralnymi zaburzeniami  przetwarzania słuchowego CAPD. Warunkiem podjęcia terapii jest:

- ukończony szósty rok życia

- norma intelektualna

- prawidłowy słuch

 

Jak odbywa się terapia SPPS?

Terapia podzielona jest na trzy poziomy. Każdy poziom trwa 5 dni. Przez 5 kolejnych dni pacjent około 3godz dziennie słucha, przygotowanego specjalnie dla niego, materiału dźwiękowego. W tym czasie może wykonywać czynności manualne np. rysować, układać, budować z klocków. Każdy dzień terapii zakończony jest grami terapeutycznym, które stanowią dla małych pacjentów sporą atrakcję. Poziomy oddzielone są 4-6 tygodniową przerwą. Przed następnym poziomem ponownie przeprowadzane jest badanie na Platformie Zmysłów, aby sprawdzić skuteczność oddziaływania terapii.