Psycholog

mgr Anna Kieliszewska
mgr Justyna Maik Dembnicka

- diagnoza psychologiczna oraz ocena funkcji poznawczych (również w celach orzeczniczych)
- psychoterapia osób dorosłych:
• stany depresyjne i lękowe
• trudności emocjonalne
• trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi
• kryzysy życiowe (rodzinne małżeńskie, żałoba, strata itp.)
• urazowe doświadczenia z przeszłości
• niskie poczucie własnej wartości
• zaburzenia procesów poznawczych

- porady psychologiczne
- rozwój osobisty

Koszty wizyty
terapia indywidualna – 130zł
terapia rodzinna - 170zł
zaświadczenia o uczęszczaniu na terapie psychologiczną - 120zł
opinia psychologa - 400zł

Przejdź do rejestracji
Kids Clinic