Integracja bilateralna

Terapia Bilateralnej Integracji

Dla kogo?

Metoda BI jest skierowana do osób w przedziale wieku 0 – 100 lat. Osoby starsze poprawią swoją kondycję intelektualną, niemowlęta otrzymają cenne wsparcie na początku swojej drogi. Jednak najliczniejszą grupa pacjentów są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Jeśli zatem dziecko:
- nie radzi sobie z czytaniem i pisaniem
- ma trudności z utrzymaniem koncentracji i uwagi
- jest w bezustannym ruchu
- niechętnie podejmuje wyzwania ruchowe (łapanie piłki, jazda na rowerze)
- jego ruchy są niezgrabne lub niepewne
- nie lubi rysować i wycinać
- ma problem z rozróżnieniem prawej i lewej strony
- brak mu pewności siebie

O metodzie BI

BI to metoda opracowana przez Sheilę Dobie w 2005 roku. Głównym założeniem działania terapeutycznego jest rozwój funkcji motorycznych i poznawczych poprzez ruch. Ruch stanowi podstawę wszystkich procesów uczenia się. Czytanie wymaga płynnego ruchu gałek ocznych, pisanie – współpracy ręki i oka, a mowa to skomplikowane i precyzyjne połączenie ruchów narządów artykulacyjnych i funkcji oddechowych. Dzięki indywidualnemu programowi ćwiczeń zachęcamy mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców. Systematycznie wykonywane sekwencje ruchowe, odtwarzające kolejność etapów rozwoju ruchowego dziecka, rozbudowują sieć neuronalną pomiędzy półkulami mózgowymi. Skutkuje to rozwijaniem koordynacji i współpracy obu stron ciała w płaszczyznach prawo - lewo, góra - dół, przód – tył, a w efekcie wpływa na stymulację wszystkich zmysłów.

Jak przebiega terapia?

1. Diagnoza. Podczas spotkania diagnostycznego oceniane są następujące umiejętności dziecka: wzorce ruchowe, równowaga statyczna, kontrola posturalna, czucie ciała i funkcje dodatkowe. Spotkanie trwa około 1,5 godz.. Po analizie opiekun otrzymuje pisemny raport z oceny.
2. Opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego.
3. Ćwiczenia wg wskazówek rodzice prowadzą w domu.
4. Spotkanie kontrolne odbywa się co 4-6 tygodni.
5. Rediagnozę przeprowadzamy co 5-6 miesięcy.

Cele i efekty terapii BI

Udokumentowane badania nad skutecznością tej metody wskazują, że już po kilku miesiącach ćwiczeń następują widoczne, korzystne zmiany w następujących obszarach:
- świadomości czucia ciała i czucia ciała w przestrzeni
- koncentracji i uwagi
- płynności, precyzji, celowości i efektywności ruchu
- ustalenia lateralizacji
- współpracy i niezależności ruchu kończyn po obu stronach ciała
- wielozadaniowości
- pewności siebie
- rozwoju mowy

Koszt Usługi:
Diagnoza 230 zł
Terapia: 80 zł (30 min)
Rediagnoza: 150 zł

Przejdź do rejestracji
Kids Clinic