Ortopeda Dziecięcy

lek. med. Katarzyna Kędzierska
lek. med. Adam Kowalczyk

Usługi:
- diagnozowanie chorób i urazów związanych z narządem ruchu, w tym:
    • złamań
    • skręceń
    • zwichnięć
- zlecanie i interpretowanie badań,
- profilaktyka,
- porady w zakresie rehabilitacji.


Koszt wizyty: 150 zł

Przejdź do rejestracji
Kids Clinic