Platforma Badań Zmysłów

Platforma Badań Zmysłów - Terapia SPPS

PLATFORMA BADANIA ZMYSŁÓW

Jest to urządzenie do przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy oraz rehabilitacji tych zmysłów u  dzieci (także o specjalnych potrzebach edukacyjnych), młodzieży i dorosłych.

Platforma Badań Zmysłów została wyposażona w różnorodne testy przesiewowe, które umożliwiają wykrywanie szeregu dysfunkcji w zakresie wzroku, słuchu i mowy. Głównym celem badań przesiewowych wykonywanych za pomocą Platformy Badań Zmysłów jest wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii, a także w razie konieczności podjęcie dokładnej, specjalistycznej diagnostyki oraz działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Badania przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Zaburzenia te, niewykryte we wczesnym okresie, mogą zaburzać harmonijny rozwój dziecka, a co za tym idzie utrudniać naukę oraz kontakt z rówieśnikami.

Platforma Badań Zmysłów pozwala na wczesne wykrywanie wad słuchu, wzroku i mowy dzięki czemu umożliwia:

* ocenę fizjologicznej gotowości dzieci do podjęcia nauki czytania, pisania i komunikowania się w szkole,
* wdrożenie wczesnej terapii,
* przygotowanie kadry placówek oświatowych (poradni psychologiczno- pedagogicznych, szkół i przedszkoli do pracy z badanym,
* przygotowanie rodziców do udziału w procesie kształcenia i terapii,
 

PBZ składa się z kilku głównych modułów:

- Testu, który  pozwala przeprowadzić badanie audiometryczne sprawdzające słuch pacjenta dla przewodnictwa powietrznego w zakresie częstotliwości od 250 do 8000 Hz, dla ubytków nie       przekraczających 80 dB HL.
- Testu badającego tzw. centralne zaburzenia słyszenia.
- Testu pozwalającego sprawdzić rozdzielczość czasową układu słuchowego.
- Testu umożliwiającego wykonanie szybkiego badania przesiewowego słuchu dla częstotliwości 1000, 2000 i 4000 Hz. Dodatkową zaletą badania jest wbudowany algorytm oceniający czy     osoba badana zgaduje, czy udziela prawdziwych odpowiedzi.

- Ocena widzenia barwnego, Test widzenia stereoskopowego, Test różnicowania kontrastu.  Testy te pozwalają sprawdzić różnicowanie kontrastu oraz widzenie barwne, dla pacjentów w różnym wieku.
- Test przesiewowy mowy pozwala na sprawdzenie wybranych funkcji narządu mowy, takich jak poprawność gramatyczna, znajomość słownictwa itp. Test jest zróżnicowany pod względem wiekowym (osobne zestawy dla dzieci starszych i młodszych).
 

 Koszt wizyty - platforma zmysłów: 390 zł

Czytaj więcej

Co to jest centralne przetwarzanie słuchowe?

Ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowego w literaturze często opisywane są jako centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (ang. central auditory processing disorder) CAPD. Wg definicji American Speech-Language-Hearing Assiociation (ASHA)                   są to trudności w przetwarzaniu informacji słuchowej na poziomie ośrodkowego układu nerwowego, przy prawidłowej budowie i funkcji narządu słuchu. Procesy wyższych funkcji słuchowych są niezbędne w budowaniu takich umiejętności jak: lokalizacja źródła dźwięku, różnicowanie dźwięków, rozpoznawanie wzorców dźwiękowych, analiza i synteza czasowych aspektów sygnałów dźwiękowych. Choć brzmi to dość zawile, zaburzenia te dają objawy szczególnie widoczne u dzieci:

 • problemy z zachowaniem
  - nadruchliwość
  - nadpobudliwość
  - niechęć do wykonywania poleceń
  - częste przeszkadzanie na lekcjach, i tym podobne

 • trudności szkolne
  - trudności w nauce
  - dysleksja
  - trudności z zapamiętywaniem
  - trudności w nauce czytania i pisania
  - trudności w nauce języków obcych
  - trudności z koncentracją
  - trudności z utrzymaniem uwagi
  - zapominanie o pracy domowej
  - częste gubienie przedmiotów szkolnych

 • trudności w rozwoju mowy
  - opóźniony rozwój mowy
  - zaburzona artykulacja
  - zaburzenia głosu
  - niepłynność
  - rozumienie mowy
  - przekręcanie słów blisko brzmiących
  - niechęć do mówienia
  - mówienie w nadmiarze
  - zaburzona melodyka mowy

 • trudności psychologiczne
  - brak wiary we własne siły
  - obniżone poczucie wartości
  - brak pewności siebie
  - wycofanie
  - niechęć do podjęcia próby wykonania zadania

Naszym zadaniem jako dorosłych – nie tylko terapeutów, lekarzy, wychowawców, pedagogów ale i rodziców – jest wychwycenie tych objawów i podjęcie szczegółowej diagnozy w kierunku CAPD, a przypadku takiej potrzeby przeprowadzenie terapii.

Dzieci, które odbieramy jako niegrzeczne, krnąbrne, uparte, leniwe często borykają się z trudnościami, z którymi nie są w stanie same sobie poradzić. Codzienne funkcjonowanie osób z CAPD jest opatrzone wieloma problemami. Napominanie, bądź karanie ich za zachowanie niestety nie pomaga rozwiązać tych problemów, a w niektórych przypadkach może sprawy znacznie pogorszyć.

Powyższe trudności często nie wynikają ze złej woli dziecka, ale mają swoją przyczynę w zaburzeniach CAPD. Niedostateczny lub nieharmonijny rozwój wyższych funkcji słuchowych może powodować:
- trudności z rozumieniem poleceń złożonych
- trudności w koncentracji słuchowej
- trudności ze słyszeniem mowy w hałasie
- trudności z wyodrębnianiem słów z otaczającego szumu
- nadwrażliwość na dźwięki
- trudności ze rozumieniem zbyt szybkiej mowy

Jak odbywa się diagnoza CAPD?

Kwalifikację do badania CAPD wydaje lekarz laryngolog, który wyklucza zmiany chorobowe narządu słuchu.
Do szczegółowej diagnozy CAPD wykorzystujemy moduł diagnostyczny -  Platformę Zmysłów, opracowaną przez prof. Piotra H. Skarżyńskiego w Światowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetach.

 • Badania słuchowe:

  Pierwszym badaniem wykluczającym jest badanie słuchu metodą audiometrii tonalnej. Jeśli wynik jest pozytywny przechodzimy do diagnozy wyższych funkcji słuchowych:
  - DDT – test rozdzielnousznego słyszenia
  - FPT – test różnicowania sekwencji tonów różniących się częstotliwością
  - DPT – test różnicowania sekwencji tonów różniących się czasem trwania dźwięku

 • Badania mowy:
  - rozumienie mowy w szumie
  - słuch fonematyczny
  - nazywanie
  - wyodrębnianie słów z tła

 • Badanie lateralizacji

 • Wywiad psychologiczny – jest to niezwykle ważny element diagnozy. Wywiad sporządzają rodzice dziecka. Jego rzetelność ma decydujące znaczenie dla przygotowania psychologicznego aspektu terapii.

Po zebraniu i opracowaniu wszystkich danych przygotowywana jest indywidualna terapia słuchowa przeprowadzana na Stymulatorze Polimodalnej Percepcji Sensorycznej – SPPS.

O metodzie

Do terapii wykorzystywane jest innowacyjne urządzenie SPPS – Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej. SPPS został opracowany w Centrum Słuchu i Mowy , ośrodku działającym od 2004r.  w Kajetanach pod Warszawą. CSiM oprócz diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu, mowy, głosu i równowagi zajmuje się również projektami badawczo-rozwojowymi, które pozwoliły wprowadzić takie nowoczesne rozwiązania jak: Platforma Zmysłów i Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej. Autorami SPPS są prof. Piotr H. Skarżyński, prof. Zdzisław Kurkowski i dr Łukasz Bruski. Urządzenie zostało nagrodzone licznymi nagrodami w kraju i za granicą m.in. złotym medalem w kategorii wynalazków na Światowych  Targach Japan Desing, Idea&Invention Expo-2018 w Tokio.

SPPS jest przeznaczony dla osób z zaburzeniami komunikacji językowej, u podłoża których leżą ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowego. Spośród innych terapii słuchowych metodę prof. Skarżyńskiego wyróżnia zintegrowanie stymulacji słuchowej z treningiem psychologicznym, co zwiększa efektywność działania.

Co to jest Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej?

Urządzenie SPPS składa się ze słuchawek na przewodnictwo powietrzne i kostne z wbudowanym mikrofonem, przystawki modulującej dźwięki wykorzystywane w terapii i iPada.

Po wprowadzeniu danych diagnostycznych uzyskanych z badań na Platformie Zmysłów, wywiadu, obserwacji, badania lateralizacji oprogramowanie dobiera odpowiedni dla każdego pacjenta, spersonalizowany algorytm terapii.

W urządzeniu wykorzystano najnowsze rozwiązania w zakresie przetwarzania dźwięku, takie jak: filtracja, bramkowanie, modyfikacja natężenia dźwięku w wybranych pasmach częstotliwości.

Pacjent słucha przez słuchawki specjalnie dla niego przefiltrowanego materiału dźwiękowego, który ma działanie terapeutyczne.

Dla kogo terapia SPPS?

Terapia SPPS jest przeznaczona dla pacjentów ze zdiagnozowanymi centralnymi zaburzeniami  przetwarzania słuchowego CAPD. Warunkiem podjęcia terapii jest:
- ukończony szósty rok życia
- norma intelektualna
- prawidłowy słuch

Jak odbywa się terapia SPPS?

Terapia podzielona jest na trzy poziomy. Każdy poziom trwa 5 dni. Przez 5 kolejnych dni pacjent około 3godz dziennie słucha, przygotowanego specjalnie dla niego, materiału dźwiękowego. W tym czasie może wykonywać czynności manualne np. rysować, układać, budować z klocków. Każdy dzień terapii zakończony jest grami terapeutycznym, które stanowią dla małych pacjentów sporą atrakcję. Poziomy oddzielone są 4-6 tygodniową przerwą. Przed następnym poziomem ponownie przeprowadzane jest badanie na Platformie Zmysłów, aby sprawdzić skuteczność oddziaływania terapii.

Przejdź do rejestracji
Kids Clinic