Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży w Kaliszu

mgr Romualda Zagozda-Frątczak

- diagnoza psychologiczna i opiniowanie w zakresie możliwości intelektualnych dzieci, młodzieży i dorosłych, poziomu rozwoju społeczno-emocjonalnego, odchyleń i zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży, deficytów neuropsychologicznych, ocena stanu psychicznego,
- psychoterapia dzieci i młodzieży, interwencją w kryzysie (zaburzenia emocjonalne i zachowania, trudności adaptacyjne, kryzysy życiowe, żal po stracie, zaburzenia po stresie traumatycznym),
- poradnictwo psychologicze (indywidualne porady/konsultacje dla rodziców/nauczycieli dotyczące trudności dydaktyczno-wychowawczych oraz indywidualne porady/konsultacje dla dzieci i młodzieży mających trudności w obszarze funkcjonowania psychospołecznego)


Koszt wizyty:
- terapia indywidualna 140 zł
- terapia rodzinna 170 zł
- opinia psychologa 400zł


Zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka na terapię psychologiczną wystawiane są bez opłat, na życzenie rodzica.

Czytaj więcej

Dzieci bardzo często nie potrafią/nie wiedzą w jaki sposób określić to co czują i tym samym nie umieją w odpowiedni sposób przekazać tego dorosłym. Kiedy chcą powiedzieć rodzicom, że dzieje się u nich coś niedobrego przejawiają to w swoim zachowaniu. Do takich zachowań należy np. agresja, lęki, niechęć do jedzenia, wycofanie. Psycholog dziecięcy w Kaliszu pomoże dziecku oraz rodzicom „rozszyfrować” to, co poprzez swoje zachowanie chce przekazać im dziecko a więc dokona odpowiedniej diagnozy i zaproponuje terapię.

Psycholog dziecięcy w naszej przychodni Kids Clinic wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rowzwija ich kompentencje. Pracuje indywidualnie z dziećmi i młodzieżą bądź z całymi rodzinami. Terapia przez niego prowadzona wymaga zatem często zaangażowania także rodziców i pracy nad sobą. Stara się rozwiązać problemy agresji, zaburzeń zachowania czy trudności emocjonalne. Pracuje z dziećmi z nadpobudliwością ruchową (ADHD) oraz w obszarze doświadczeń kryzysów i zaburzeń adaptacyjnych. Pomaga podnieść dziecku samoocenę oraz poczucie własnej wartości.

Ogólnie rzecz ujmując psycholog dziecięcy jest osobą, która powinna wspierać całą rodzinę. Jeśli chodzi o dzieci są to głównie działania edukacyjne, które mają na celu pomoc dzieciom w problemach z nauką a także działania terapeutyczne, które wiążą się z emocjami i umiejętnościami radzenia sobie z nimi.

Kiedy mają Państwo jakieś wątpliwości czy dziecko rozwija się prawidłowo, jest lękliwe, wycofane, agresywne, nadpobudliwe, nerwowe, nie umie się skoncentrować, posiada problemy z komunikacją warto podjąć deycję o udaniu się do psychologa dziecięcego w Kaliszu. Być może okaże się, że Państwa dziecko mieści się w tak zwanej normie rozwojowej jednak zawsze warto skonsultować swoje obawy z dobrym specjalistą.

Zapraszamy do zapisywania się do naszego psychologa dziecięcego w Kaliszu telefonicznie lub przez formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej.

Przejdź do rejestracji
Kids Clinic