Psycholog Dziecięcy

-

- wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- rozwijanie kompetencji wychowawczych,
- pomoc w rodzinnych kryzysach, w tym w sytuacjach około rozwodowych,
- działania edukacyjne, mające na celu pomoc dzieciom w problemach z nauką,
- działania terapeutyczne wiążące się z emocjami i sposobem radzenia sobie z nimi,
- diagnozowanie zaburzeń psychicznych.


Koszt wizyty:
- terapia indywidualna 130 zł
- terapia par 150 zł
- terapia rodzinna 150 zł

mgr Anna Nowicka

Pracuję zarówno w kontakcie indywidualnym z dziećmi i młodzieżą jak i z całymi rodzinami w takich obszarach jak:
- agresja,
- zaburzenia zachowania,
- trudności emocjonalne,
- zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
- doświadczanie kryzysów oraz zaburzenia adaptacyjne,
- wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości,
- prowadzę terapię dzieci i młodzieży, pracuję systemowo z całą rodziną oraz wspieram i rozwijam kompetencje rodzicielskie oraz systemu wychowawczego.


Koszt wizyty:
- terapia indywidualna 130 zł
- terapia rodzinna 170 zł
- zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka na terapie psychologiczną 120 zł
- opinia psychologa 400zł

Przejdź do rejestracji
Kids Clinic