Test SB5

 

W Centrum Zdrowia Dziecka Kids Clinic zapewniamy chętnym dostęp do szerokiej gamy usług. Przyjmujemy małych pacjentów oraz młodzież. Zakres przeprowadzanych procedur obejmuje m.in. diagnostykę psychologiczną, w tym indywidualne testy na inteligencję. Posługujemy się szeregiem skutecznych narzędzi, w tym tzw. testem inteligencji Bineta.

Co to jest Skala Stanford Binet?

Wspomniane wyżej badanie to element całościowej diagnozy psychologicznej najmłodszych. Może być wykonywane u osób dorosłych. Ma szerokie zastosowanie – poza precyzyjną oceną zdolności intelektualnych oraz funkcjonowania poznawczego badanych służy też do diagnostyki dzieci z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Test nosi nazwę Stanford Binet IQ Test, określa się go także Skalą Stanford Binet. Pierwszą wersję opracowano ponad wiek temu, natomiast najnowsza, Skala Inteligencji Stanford-Binet 5, powstała stosunkowo niedawno (do Polski dotarła dopiero w 2017 roku). Oparto ją o hierarchiczny model inteligencji Cattell-Horn-Carroll, czyli model CHC umiejętności poznawczych. Był uznawany za jeden z najlepszych modeli opisujących procesy poznawcze. Metoda umożliwia przeanalizowanie stanu wiedzy badanego człowieka, pamięci roboczej, jak również płynnego oraz ilościowego rozumowania. Ponadto skupia się na przetwarzaniu wzrokowo-przestrzennym.

To, co warto podkreślić, opisując test SB5, to fakt, iż każda z pięciu skal dzieli się dodatkowo na werbalną oraz niewerbalną. Dzięki temu każdy badany element zostaje poddany analizie dwukrotnie, co daje kolejne wnioski diagnostyczne.

Czytaj więcej

Test SB5 – co wykazuje?

Podstawowe zadanie, które autorzy wyznaczyli testowi, to precyzyjne badanie możliwie najszerszej grupy ludzi. Skala Stanford Binet pozwala na zdiagnozowanie zarówno osób o niskim poziomie funkcjonowania poznawczego, jak i ponadprzeciętnie uzdolnionych. Prócz tego widełki obejmują wiek – diagnostykę mogą przechodzić badani od 2. do 69. roku życia.

Kiedy przydaje się Skala Inteligencji Stanford-Binet 5? Zazwyczaj specjaliści sięgają po nią w sytuacji, gdy rozwój pacjenta odbiega od normy. Zwykle badany to dziecko albo nastolatek. Narzędzia wykorzystywane w trakcie diagnostyki dają szansę na rzetelne zbadanie stopnia niepełnosprawności umysłowej u osób ze stopniem lekkim oraz umiarkowanym. Można stosować go także w celu rozpoznania najmłodszych wykazujących wybitne zdolności intelektualne.

Test SB5 Kalisz i okolice

Rodzicom, którzy chcieliby, aby ich dziecko przeszło test SB5, Kalisz ma wiele do zaoferowania. W naszym centrum czekają specjaliści z dużym doświadczeniem w diagnostyce oraz leczeniu szeregu schorzeń. Przeprowadzają nowoczesne badania, które znacząco ułatwiają określenie dalszej ścieżki postępowania w ewentualnej terapii.

Przejdź do rejestracji
Kids Clinic