Test osobowości szkolnej u dziecka

DIAGNOZA ROZWOJU DZIECI 4-6 LAT OCENA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Test przeznaczony do zbadania gotowości szkolnej, oraz rozwoju psychomotorycznego dzici w przedziale wiekowym 4-6 lat.
- Diagnoza rozwoju dziecka.
- Ocena gotowości szkolnej.
- Diagnoza funkcji wzrokowo-przestrzennch i słuchowo językowych.
- Diagnoza orientacji w przestrzeni.
- Diagnoza motoryki małej oraz sprawności motoryki dużej.
- Diagnoza emocji,rozwoju społecznego i poznawczego.

Czas trwania testu do 90 minut

Koszty:
- Koszt testu 300 zł
- Pisemna opinia psychologa po wykonaniu testu 150zł

Przejdź do rejestracji
Kids Clinic